Available courses

Zajęcia wychowania fizycznego klasa VI

Lekcje w-f klasa VIIIa

Lekcje wychowania - fizycznego klasa Vb

Lekcje techniki klasa Vb

Lekcje biologii klasa Vb

Lekcje historii  klasa Vb

Lekcje historii w klasie Vb

Lekcje historii klasa VII

Lekcje historii klasa VI

Lekcje geografii w klasie VI

Lekcje informatyki klasa VIII

Lekcje informatyki klasa VII

Lekcje informatyki klasa IV

Lekcje wdż klasa V

Zajęcia wychowania fizycznego klasa Va

Zajęcia wychowania fizycznego klasa IV

Zajęcia z wychowania fizycznego klasa VII

Kurs ćwiczeniowy

Lekcje biologii klasa VI

Lekcje przrody klasa IV

Lekcje Biologii Va

Lekcje geografii klasa VII

Lekcje geografii klasa V

Lekcje języka polskiego w klasie VIII

Lekcje języka polskiego w klasie V

Lekcje techniki w klasie Va

Lekcje techniki w klasie IV

Lekcje chemii w klasie VII

Lekcje fizyki w klasie VII

Lekcje z Edb klasa VIII

Lekcje nauczania zintegrowanego klasa IIIb

Lekcje nauczania zintegrowanego klasa II

Lekcje nauczania zintegrowanego klasa IIIa

 Zajęcia wychowania fizycznego klasa II

Lekcje z wychowawcą klasa IVb

Lekcje z wychowawcą klasa IVa

Lekcje godz-wych VIII

Lekcje z wychowawcą klasa VII

Lekcje z wychowawcą klasa VI

Lekcje z wychowawcą klasa V

Lekcje matematyki klasa IVa

Lekcje matematyki klasa Vb

Lekcje matematyki klasa VIII

Lekcje matematyki klasa VII

Lekcje matematyki klasa VI

Lekcje matematyki w klasie Va

Lekcja informatyki klasa VIII

lekcje informatyki klasa Va

Lekcje historii klasa VIII

Lekcje historii klasa IV

Lekcje historii w klasie Va

Lekcje historii dla klasy Vb

Lekcje j. angielskiego klasa V

Lekcje języka angielskiego klasa IVb

Lekcja j. angielskiego klasa VIII

Lekcje języka angielskiego klasa VII

Lekcje języka angielskiego klasa VII

Lekcje języka angielskiego klasa VI

Lekcje języka angielskiego klasa IVa

Lekcje języka polskiego klasa IVa

Lekcje języka polskiego klasa V b

Lekcje języka polskiego w klasie VII

Lekcje j.polskiego w klasie Va

Lekcje biologii klasa VIII

Lekcje biologii klasa VII

Lekcje muzyki klasa VI

Lekcje z plastyki dla klasy V b

Lekcje z muzyki klasa V b

Lekcje muzyki klasa VIII

Lekcje muzyki klasa VII

Lekcje muzyki klasa IV

Lekcje muzyki klasa Va

Lekcje geografii klasa VIII

Lekcja chemii kl. VII a

Lekcje chemii klasa VIII

Lekcja fizyki klasa VIII

Lekcje języka niemieckiego klasa VII

Lekcje j. niemieckiego klasa VIII

Lekcje języka niemieckiego klasa VII

Lekcje języka niemieckiego klasa VI

Lekcja plastyki klasa 5b

Lekcje plastyki klasa VII

Lekcje plastyki klasa VI

Lekcje plastyki klasa IVa

Lekcje plastyki klasa Va

Lekcje religii klasa VIII

Lekcje religii klasa IVa

Lekcje religii klasa VII

Lekcje religii klasa VI

Lekcje religii klasa V

Lekcje religii klasa IVb

Lekcje religii klasa IIIb

Lekcje religii klasa IIIa

Lekcje religii klasa IIa

Lekcje techniki w klasie VI

Lekcje wdż klasa VIII

Lekcje wdż klasa VI

Lekcje wdż klasa IVa

Lekcje wdż klasa VII

Lekcje wiedzy o społeczeństwie klasa VIII