Available courses

Zajęcia wychowania fizycznego klasa VI

Lekcje w-f klasa VIIIa

Lekcje wychowania - fizycznego klasa 4b

Lekcje techniki klasa IV b

Lekcje przyrody klasa IVb

Lekcje historii  klasa IVb

Lekcje historii w klasie IVb

Lekcje historii klasa VII

Lekcje historii klasa VI

Lekcje geografii w klasie VI

Lekcje informatyki klasa VII

Lekcje informatyki klasa VI

Lekcje informatyki klasa V

Lekcje wdż klasa V

Zajęcia wychowania fizycznego klasa IVa

Zajęcia wychowania fizycznego klasa V

Zajęcia z wychowania fizycznego klasa VII

Kurs ćwiczeniowy

Lekcje biologii klasa VI

Lekcje biologii klasa V

Lekcje przyrody IVa

Lekcje geografii klasa VII

Lekcje geografii klasa V

Lekcje języka polskiego w klasie VII

Lekcje języka polskiego w klasie V

Lekcje techniki w klasie IV

Lekcje techniki w klasie V

Lekcje chemii w klasie VII

Lekcje fizyki w klasie VII

Lekcje z Edb klasa VIII

Lekcje nauczania zintegrowanego klasa IIIb

Lekcje nauczania zintegrowanego klasa II

Lekcje nauczania zintegrowanego klasa IIIa

 Zajęcia wychowania fizycznego klasa II

Lekcje z wychowawcą klasa IVb

Lekcje z wychowawcą klasa IVa

Lekcje godz-wych VIII

Lekcje z wychowawcą klasa VII

Lekcje z wychowawcą klasa VI

Lekcje z wychowawcą klasa V

Lekcje matematyki klasa VIIIa

Lekcje matematyki klasa IVb

Lekcje matematyki klasa VII

Lekcje matematyki klasa VI

Lekcje matematyki klasa V

Lekcje matematyki w klasie IVa

Lekcja informatyki klasa VIII

lekcje informatyki klasa IVa

Lekcje historii klasa VIII

Lekcje historii klasa V

Lekcje historii w klasie IV

Lekcje historii dla klasy IVb

Lekcje j. angielskiego klasa V

Lekcje języka angielskiego klasa IVb

Lekcja j. angielskiego klasa VIII

Lekcje języka angielskiego klasa VII

Lekcje języka angielskiego klasa VII

Lekcje języka angielskiego klasa VI

Lekcje języka angielskiego klasa IVa

Lekcje języka polskiego klasa VIII

Lekcje języka polskiego klasa IV b

Lekcje języka polskiego w klasie VI

Lekcje j.polskiego w klasie IVa

Lekcje biologii klasa VIII

Lekcje biologii klasa VII

Lekcje z plastyki dla klasy IV b

Lekcje z muzyki klasa IV b

Lekcje muzyki klasa VII

Lekcje muzyki klasa VI

Lekcje muzyki klasa V

Lekcje muzyki klasa IVa

Lekcje geografii klasa VIII

Lekcje chemii klasa VIII

Lekcja fizyki klasa VIII

Lekcje języka niemieckiego klasa VII

Lekcje j. niemieckiego klasa VIII

Lekcje języka niemieckiego klasa VII

Lekcje języka niemieckiego klasa VI

Lekcje plastyki klasa VII

Lekcje plastyki klasa VI

Lekcje plastyki klasa V

Lekcje plastyki klasa IVa

Lekcje religii klasa VIII

Lekcje religii klasa IVa

Lekcje religii klasa VII

Lekcje religii klasa VI

Lekcje religii klasa V

Lekcje religii klasa IVb

Lekcje religii klasa IIIb

Lekcje religii klasa IIIa

Lekcje religii klasa IIa

Lekcje techniki w klasie VI

Lekcje wdż klasa VIII

Lekcje wdż klasa VI

Lekcje wdż klasa IVa

Lekcje wdż klasa VII

Lekcje wiedzy o społeczeństwie klasa VIII